ECZACIBAŞI EVİTAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi ( “Şirket” ) Mobil Uygulama Kullanımına Yönelik Kullanıcı Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda Şirket tarafından beklentilerime ve ihtiyaçlarıma yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi, memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere üyelik ilişkileri ve üye memnuniyeti yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi, zorunlu iletişim yönetimi, saklama ve arşiv yönetimi, denetim ve iç denetim yönetimi, operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi, randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi ve ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi süreçleri çerçevesinde özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan sağlık ve cinsel hayat verilerimin denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mobil uygulama üyeliği oluşturulması / yönetimi / sonlandırılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu kişisel verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde yerleşik tedarikçilerinize ve olası birleşme devralma / operasyon ve ticari işletme devri süreçlerinde ilgili alıcı taraflara aktarılmasına açık rıza veriyorum.

Öte yandan, Şirketinizin mobil uygulaması kapsamında sunduğu hizmetlerden velisi / vasisi / temsilcisi olduğum kısıtlının ve/veya reşit olmayan kişinin yararlanmasını talep etmem halinde, söz konusu kısıtlının / reşit olmayan kişinin kişisel verilerinin Mobil Uygulama Kullanımına Yönelik Kullanıcı Aydınlatma Metni uyarınca Şirketiniz tarafından işleneceğini anladım ve bu kapsamda velisi / vasisi / temsilcisi olduğum kısıtlının / reşit olmayan kişinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik sağlık meslek mensupları ile en uygun eşleştirmelerin yapılması yönetimi, kullanıcı ilişkileri ve kullanıcı memnuniyeti yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, ürün / hizmet / süreç iyileştirme de dahil kalite standartları yönetimi, saklama ve arşiv yönetimi, denetim ve iç denetim yönetimi, operasyon yönetimi süreçleri ile yalnızca diyetisyenler ve psikologlar tarafından sunulacak uzaktan ve/veya yüz yüze sağlık hizmetlerine ilişkin faaliyetler ile sınırlı olmak üzere çevrimiçi ve/veya fiziki randevu oluşturulması, değişikliği ve iptali yönetimi, randevu bilgilendirme ve hatırlatma yönetimi ve ürün ve hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması yönetimi süreçleri çerçevesinde özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan ilgili kısıtlının / reşit olmayan kişinin sağlık ve cinsel hayat verilerinin denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenmesine ve söz konusu kişisel verilerin aynı amaçlarla yurt içinde yerleşik tedarikçilerinize ve olası birleşme devralma / operasyon ve ticari işletme devri süreçlerinde ilgili alıcı taraflara aktarılmasına veli / vasi / temsilci sıfatıyla açık rıza veriyorum.