• Anasayfa
 • right arrow
 • Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), Evital - Danışan Odaklı e-Sağlık Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları (“Bundan sonra kısaca “Platform” olarak anılacaktır.) üye olacak/ziyaret edecek (Bundan sonra “Evital Kullanıcısı” olarak anılacaktır.) kişiler ile Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent/ İstanbul adresinde mukim 0324-1017-4350-0001 MERSİS numaralı Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “EVİTAL” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. EVİTAL ve Evital Kullanıcısı işbu Sözleşme’de bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Platform: Evital - Danışan Odaklı e-Sağlık Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları.

Evital Kullanıcısı: Platform’u randevu oluşturmak ve/veya Platform’da yer alan içeriklerden faydalanmak amaçlarıyla üye veya ziyaretçi olarak kullanan gerçek kişi.

Hekim: Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında 1219 Tabâbet ve Şu’abatı San’atlarının Tarz-ı İcrâsına Dâir Kânun kapsamında tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi sıfat, yetki ve niteliklerini sahip olan kullanıcılar.

Diyetisyen, Psikolog ve Klinik Psikologlar: 1219 Tabâbet ve Şu’abatı San’atlarının Tarz-ı İcrâsına Dâir Kânun’un Ek-13.maddesinde tanımlanan ve Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında sağlık hizmetlerinde çalışan meslek mensupları.

Diğer Sağlık Profesyonelleri: Hekim, Diyetisyen, psikolog ve klinik psikologlar hariç olmak üzere 1219 Tabâbet ve Şu’abatı San’atlarının Tarz-ı İcrâsına Dâir Kânun’un Ek-13.maddesinde tanımlanan ve Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında sağlık hizmetlerinde çalışan odyolog, fizyoterapist, klinik eczacı vb. tüm meslek mensupları.

Eğitmenler: Spor eğitmenleri (pilates, yoga, fitness eğitmenleri dahil), nefes koçu gibi eğitmen ve danışmanlar.

Sağlık Tesisi: Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sağlık hizmetleri sunumunda yetkili, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında faaliyet izni olan sağlık kurum/kuruluşları.

Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi: Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında tıbbi laboratuvar olarak hizmet sunmaya yetkili laboratuvarlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında görüntüleme merkezi olarak hizmet sunmaya yetkili görüntüleme merkezleri.

3. GENEL

3.1. Platform’a üyelik ücretsizdir. Platform’a üye olmak isteyen kişilerin, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, talep edilen bilgileri güncel ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekecektir. Evital Kullanıcısı, üyelik işlemlerini gerçekleştirerek Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform kullanım koşullarını kabul etmiş olur.

3.2. Evital Kullanıcısı, tamamen kendi takdirinde Platform üzerinden kendi seçeceği:

 • Hekimler ve/veya Diğer Sağlık Profesyonelleri tarafından uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu için Online Randevu ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak Hekimler ve/veya Diğer Sağlık Profesyonelleri tarafından fiziki olarak birebir şekilde yerinde gerçekleştirilecek muayene/sağlık hizmetleri için Yüz Yüze Randevu oluşturulabilir.
 • Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi tarafından test/tetkik hizmetlerinin sunumu amacıyla kendi tesislerinde veya ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesine uygun olmak koşuluyla Evital Kullanıcısı’nın belirttiği adreste Tetkik Randevusu oluşturulabilir.
 • Diyetisyen, Psikolog ve Klinik Psikologlar veya Eğitmenler tarafından sunulacak uzaktan görüşme/danışmanlık/eğitim hizmetleri için ise Online Randevu oluşturulabilir.
 • 3.3. Platform’da, EVİTAL’den bağımsız olarak Hekim, Diyetisyen, Psikolog ve Klinik Psikologlar, Diğer Sağlık Profesyonelleri ve Eğitmenler tarafından oluşturulan hastalık bilgilendirme içerikleri, egzersiz ve beslenme içerikleri vb. içerikler ile Sağlık Tesisi, Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezleri tarafından oluşturulan içerikler de bulunmaktadır. EVİTAL, Platform’da yer alan hiçbir içeriğin doğru, güvenilir ve herkes açısından geçerli olduğunu taahhüt etmemektedir. EVİTAL’in, söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, ilgili içerikler sahibi olan Hekim, Diyetisyen, Psikolog ve Klinik Psikolog, Eğitmen veya Sağlık Tesisi, Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi’nin sorumluluğundadır.

  3.4. Platform’da yer alan herkese açık içerikler tanı, teşhis ve tedavi önerisi olarak kabul edilemez ve bu içerikler herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. EVİTAL, herhangi bir ürünün veya hizmetin teşvik edilmesi, tavsiye edilmesi, reçetelenmesi amacı taşımamaktadır.

  3.5. Diyetisyen, Psikolog ve Klinik Psikolog ve Eğitmenler tarafından, Platform üzerinden sunulan hizmetler ile Sağlık Tesislerinde çalışan Hekimler, Diğer Sağlık Profesyonelleri, Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezleri tarafından sunulan hizmetler farklı koşullara tabidir. Platform üzerinden randevu hizmeti alınması aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

  4. DİYETİSYEN, PSİKOLOG, KLİNİK PSİKOLOG ve EĞİTMEN HİZMETLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

  4.1. EVİTAL, Evital Kullanıcısı tarafından tercih edilmesi halinde, Evital Kullanıcısı tarafından kişiselleştirilmiş filtreleme yapılması içinsoru setlerine verilen yanıtlara göre Evital Kullanıcısı’nın taleplerine uygun olabilecek Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikolog veya Eğitmenleri Evital Kullanıcısı’na sunabilir. Evital Kullanıcısı, EVİTAL tarafından sunulan Diyetisyen, Psikolog,Klinik Psikolog veya Eğitmenlerden istediği biri ile Online Randevu oluşturabilir.

  4.2. Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikolog ve Eğitmenler tarafından sunulacak online görüşme/danışmanlık/eğitim hizmetleri için Evital Kullanıcısı tarafından ödenecek KDV dahil ücretler, her bir uzmanlık alanı için seans sayılarına göre belirlenmektedir. Evital Kullanıcısı tarafından ödeme, seans satın alma işlemi esnasında yapılır. Yapılan ödemeler, Online Randevu seanslarına ilişkin olup Evital Kullanıcısı tarafından Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikolog veya Eğitmene ayrıca bir ödeme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  4.3. Evital Kullanıcısı Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikolog veya Eğitmen randevuları için dilediği seans sayılarına uygun paket satın alma hakkına sahiptir. Seans kullanımları için geçerlilik süresi bulunur ve satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten başlar. Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan seanslara ilişkin Evital Kullanıcısı’na herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

  4.4. Evital Kullanıcısı, seans satın alma işlemini gerçekleştiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilk seansın gerçekleştirilmemiş olması şartıyla, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir . Evital Kullanıcısı tarafından, bu süre içerisinde cayma hakkının kullanılmış olması durumunda herhangi bir kesinti yapılmaksızın Evital Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme, cayma hakkının kullanıldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir.

  4.5. Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikolog ve Eğitmen seanslarının İptal, İade ve Değişiklik Koşullarını inceleyebilirsiniz.

  4.6. Evital Kullanıcısı, seans satın almadan önce veya sonra Platform üzerinden en fazla iki farklı Diyetisyen, Psikolog veya Klinik Psikolog veya Eğitmenler ile 15 (on beş) dakikalık ücretsiz ön görüşme yapma hakkına sahiptir.

  4.7. Online Randevu kapsamında bilgilendirmelerin yapılması ve hizmetlerin sunulmasından Diyetisyen, Psikolog, Klinik Psikologlar ve Eğitmenler tabi oldukları mevzuat kapsamında sorumludur.

  5. SAĞLIK TESİSİ, HEKİMLER, DİĞER SAĞLIK PROFESYONELİ, LABORATUVAR ve GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

  5.1. Hekimler’den veya Diğer Sağlık Profesyonelinden alınacak Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu ve bu kapsamda yapılacak işlemler, ilgili Sağlık Tesisi ve/veya Hekim ve/veya Diğer Sağlık Profesyoneli tarafından belirlenecek ücretlere tabidir. Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi tarafından Tetkik Randevusu kapsamında sunulacak hizmetler de Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi tarafından belirlenecek ücretlere tabidir.

  5.2. Ödeme, Tetkik Randevusu, Online Randevu ve Yüz Yüze Randevu oluşturulurken yapılacaktır. Evital Kullanıcısı, satın alma işlemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Tetkik Randevusu, Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu’nun, gerçekleşmemiş olmaması şartıyla, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Evital Kullanıcısı tarafından, bu süre içerisinde cayma hakkının kullanılmış olması durumunda herhangi bir kesinti yapılmaksızın Evital Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme, cayma hakkının kullanıldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir.

  5.3. Tetkik Randevusu’nun, Online Randevu’nun veya Yüz Yüze Randevu’nun gerçekleşeceği saate 6 saat kalaya kadar Evital Kullanıcısı tarafından Platform üzerinden Tetkik Randevusu, Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu için ücretsiz olarak iptal veya değişiklik yapılabilir. Evital Kullanıcısı’na bu durumda yapmış olduğu ödeme 5 (beş) iş günü içerisinde iade edilecektir. Kullanılan bankaya göre ödeme iadesinin hesabına/kartına yansıması değişiklik gösterebilir. Tetkik Randevusu’nun, Online Randevu’nun veya Yüz Yüze Randevu’nun gerçekleşeceği saate 6 saatten daha kısa bir süre kalması durumunda iptal veya değişiklik yapılamaz , ücret iadesi yapılmaz.

  5.4. Tetkik Randevusu’nun, Online Randevu’nun veya Yüz Yüze Randevu’nun Evital Kullanıcısı’ndan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda Evital Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme 5 (beş) iş günü içerisinde iade edilecektir. Ödemelerin hesaba/karta yansıması kullanılan bankaya göre değişiklik gösterebilir.

  5.5. Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu için Evital Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme yalnızca görüşme/danışmanlık/muayene hizmetlerini; Tetkik Randevusu için Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi’ne yapılan ödeme ise yalnızca Tetkik Randevu kapsamında belirlenmiş görüntüleme/test/tetkik hizmetlerini kapsamaktadır. Hekim ve/veya Sağlık Tesisi ve/veya Diğer Sağlık Profesyoneli ve/veya Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi tarafından talep edilecek ek ödemelere ilişkin olarak EVİTAL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  5.6. Tetkik Randevusu, Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu kapsamında sunulacak hizmetlerle ilgili olarak Evital Kullanıcısı’na bilgi verilmesi ve hizmetlerin sunulması bakımından münhasıran ilgili Hekim veya Diğer Sağlık Profesyoneli veya Sağlık Tesisi veya Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi sorumludur. Bu konuda EVİTAL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  6. PLATFORM KULLANIMI

  6.1. Platform’da üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilir. EVİTAL link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Evital Kullanıcısı, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişecektir.

  6.2. Evital Kullanıcısı, Platform’u hiçbir şekilde ve koşulda kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını ve başkalarının Platform’a kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6.3. Evital Kullanıcısı, Platform’u kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EVİTAL’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  6.4. Evital Kullanıcısı, diğer kullanıcıların, Laboratuvar’ın, Sağlık Tesisi’nin, Diyetisyen, Psikolog veya Klinik Psikolog’un veya Hekim’in veya Eğitmenlerin veya Diğer Sağlık Profesyonelinin Evital Kullanıcısı’na açık olmayan verilerine ve bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran Evital Kullanıcısı’na aittir.

  6.5. Evital Kullanıcısı, kanuni temsilcisi olduğu kısıtlı veya küçük için Online Randevu, Yüz Yüze Randevu veya Tetkik Randevusu oluşturduğu takdirde vermiş olduğu bilgilerden, Hekim, Diyetisyen, Psikolog veya Klinik Psikolog veya Diğer Sağlık Profesyoneli tarafından verilecek sağlık hizmetlerine onay vermekten, ayırt etme gücünü haiz küçük veya kısıtlıyı bilgilendirmekten kanuni temsilci sıfatıyla sorumludur. Şu kadar ki, uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında hasta için MERNİS entegrasyonu ile kimlik doğrulaması yapılması gerekebilir, Hekim tarafından e-reçete veya e-rapor oluşturulabilir, hastanın e-Nabız bilgilerine verilen onay kapsamında erişilebilir, yetkili sağlık meslek mensupları tarafından tıbbi tanı ve teşhis bilgileri e-Nabız’a aktarılabilir.

  7. EVİTAL KULLANICISI BİLGİLERİ

  7.1. Platform’a üye olmak için ad, soyad ve e-posta adresi, telefon numarası, reşit olduğu bilgisi ilgili üyelik formunda doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Evital Kullanıcısı, Yazılım’ı kullanmaya başlamadan önce verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını, EVİTAL’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Evital Kullanıcısı’nın EVİTAL’e verdiği söz konusu bilgilerin doğru ya da güncel olmadığının tespiti halinde, EVİTAL’in işbu Sözleşme’de düzenlenen diğer haklarının yanı sıra işbu Sözleşme’yi derhal fesih hakkı saklıdır.

  7.2. Evital Kullanıcısı tarafından uzaktan sağlık bilgi sistemi olan Platform üzerinden Hekim’lerden/Sağlık Tesisinden/Diğer Sağlık Profesyonelinden/Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezinden Tetkik Randevusu, Online Randevu veya Yüz Yüze Randevu oluşturulması durumunda, MERNİS entegrasyonu ile kimlik doğrulaması yapması gerekebilir. Bu durumda T.C. Kimlik Kartı bilgileri ile uyumlu olacak şekilde TCKN/YKN/Mavi Kart No, İsim Soyisim, Doğum Tarihi bilgileri, telefon numarası ve e-posta adresi randevu oluşturma esnasında Evital Kullanıcısı tarafından verilir. Veri Sorumlusu sıfatıyla Hekim’lerden/Sağlık Tesisinden/Diğer Sağlık Profesyonelinden/Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi sahip olduğu yetki çerçevesinde bu bilgileri sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında kullanabilir, e-reçete veya e-rapor oluşturulabilir, hastanın e-Nabız bilgilerine verilen onay kapsamında erişilebilir, yetkili sağlık meslek mensupları tarafından tıbbi tanı ve teşhis bilgileri e-Nabız’a aktarılabilir. Evital Kullanıcısı’nın her türlü verisinin korunmasına ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluk sağlık hizmeti sunucularındadır.

  7.3. Evital Kullanıcısı, sağlık hizmetlerine ilişkin hizmet bedelini Platform üzerinden ödeyebilir. Platform üzerinden yapılacak ödemeler, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri kapsamında faaliyet iznine sahip olan aracı kuruluş aracılığıyla yapılacaktır. Ödeme yapılmaması halinde satın alma tamamlanmamış olarak kabul edilebilir.

  7.4. Hizmet bedelinin ödenmesi kapsamında Evital Kullanıcısı tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri EVİTAL nezdinde saklanmamaktadır. Evital Kullanıcısı, ödeme hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlere dair aracı kuruluş veya bankası ile iletişime geçmelidir.

  7.5. Hekim’den/Sağlık Tesisi’nden/Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi’nden/Diyetisyen, Psikolog veya Klinik Psikologdan/Diğer Sağlık Profesyonelinden/ Eğitmenlerden herhangi bir şekilde hizmet alan Evital Kullanıcıları, aldıkları hizmetleri Platform üzerinde puanlama ve değerlendirme yapabilecek olup bu puanlamaların ortalaması ve değerlendirmeler, mevzuata a uygun olması koşuluyla diğer Evital Kullanıcıları tarafından açık bir şekilde görülebilecektir. Evital Kullanıcısı, yapmış olduğu değerlendirmeleri bakımından EVİTAL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda sorumluluğun bizzat ve münhasır sahibi olduğunu peşinen kabul eder.

  7.6. Evital Kullanıcısı’nın Hekim veya Diyetisyen, Psikolog veya Klinik Psikolog veya Diğer Sağlık Profesyoneli veya Eğitmenler ile gerçekleştireceği yazışmalar yalnızca ilgili uzmanın/danışmanın erişimine açık olacaktır. Bu yazışmalar kapsamında kullanacağı ifadelerin hukuk ve ahlaka aykırı olmaması Evital Kullanıcısı’nın sorumluluğundadır.

  7.7. Evital Kullanıcısı; başkası adına üye olamaz, başkasına ait herhangi bir veriyi önceden yazılı izin almaksızın Platform ile paylaşamaz, hukuka aykırı hiçbir veriyi Platform ile paylaşamaz.

  7.8. Evital Kullanıcısı, kullanıcı adı belirlemesi halinde ve Platform içerisindeki tüm iletişimlerinde argo, hakaret içeren, ırkçı, ayrımcı, saldırgan, pornografik, tacizkar, şiddet içerikli, herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikli ve hukuka aykırı ifadeler kullanmayacaktır.

  7.9. Evital Kullanıcısı, Platform’a erişim sağlarken kullandığı şifresini başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini, bizzat kendisi kullanacağını, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve bu maddeye aykırılık sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EVİTAL’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EVİTAL’i beri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7.10. Evital Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’yi herhangi bir biçimde ihlal etmesi halinde Evital Kullanıcısı ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak tek başına sorumlu olup, EVİTAL’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacak ve EVİTAL’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edecektir.

  8. ÜYELİK KABUL ve SONA ERME

  8.1. Evital Kullanıcısı, Platform’u kullanırken; Sözleşme hükümlerine, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Evital Kullanıcısı, aksi davranışları sebebiyle meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur.

  8.2. Evital Kullanıcısı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’e veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Evital Kullanıcısı’nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • Platform üzerinden yapılacak online görüşmelerde ses ve görüntü kaydının alınması ve bu kayıtların Platform içi ve/veya dışı mecralarda kullanılması;
 • Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;
 • Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.
 • 8.3. Evital Kullanıcısı’nın; Sözleşme’ye, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata aykırı davranması, Platform’u ziyaret ederken ve/veya Platform’a üye olurken gerçek dışı ve/veya hatalı bilgiler vermesi, haksız yere Platform’u kötüleyecek beyanlarda bulunması, Platform’u gerçek dışı beyanlarla ve/veya olmayan özelliklerle herhangi bir mecrada paylaşması halinde veya EVİTAL’in serbest tasarrufuna bağlı olarak gerekli gördüğü diğer hallerde, EVİTAL’in tüm hakları saklı kalarak, Evital Kullanıcısı’nın Platform’u kullanması geçici veya kalıcı olarak engellenebilir veya üyeliği gerekçe göstermeksizin derhal sona erdirebilir.

  8.4. Evital Kullanıcısı, Platform’a üyeliğini herhangi bir zamanda Üyelikten Çık seçeneği ile sona erdirebilir.

  8.5. Üyelik herhangi bir nedenle son bulsa dahi Evital Kullanıcısı’nın üyelik hesabıyla ilişkili tüm faaliyetlerine ilişkin sorumluluk münhasıran Evital Kullanıcısı’nın sorumluluğundadır.

  9. FİKRİ MÜLKİYET

  9.1. Platform, münhasıran EVİTAL mülkiyetindedir. Platform’da yer alan bilgiler, yazılar, resimler, logolar, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler, Platform’un tasarımı, işleyişi ve sunumu, Platform’da kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınaî ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi EVİTAL’in ve/veya EVİTAL’in izin veya lisans aldığı üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

  9.2. Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması (“Aykırı Faaliyetler”) yasaktır. Evital Kullanıcısı, hiçbir koşulda Aykırı Faaliyetler’de bulunmayacağını aksi halde EVİTAL’in uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9.3. Evital Kullanıcısı, Yazılım’da bulunan fikirlerin ve bunların ifadelerinin EVİTAL’in hem tescilli bilgisi hem de ticari sırları olduğunu kabul eder. Evital Kullanıcısı şunlara neden olmayacak veya izin vermeyecektir; (i) Platform’un değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, parçalarına ayrılması, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendisliği veya diğer şekillerde insan tarafından algılanabilir bir şekle dönüştürülmesi; (ii) Platform’un tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi, kopyalanması, görüntülenmesi, ödünç verilmesi, yayınlanması, devri (satma, değişim, hediye, yasa gereği veya başka şekillerde) veya başka şekilde yayılması (lisanslı kullanıcılar olan üçüncü taraflar hariç); ve (iii) EVİTAL’in önceden yazılı izni olmadan Platform’un türev eserlerinin oluşturulması.

  9.4. Evital Kullanıcısı, Platform’un veya mobil uygulamasının bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda EVİTAL’in yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10. DİĞER HÜKÜMLER

  10.1. Taraflar, bu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren, her zaman bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ve bu Sözleşme’nin hükümleri dâhil olmak üzere öğrendikleri/edindikleri her türlü ve tüm bilgilerin ve belgelerin (birlikte “Gizli Bilgi” ) gizliliğini sağlayacak ve gizli tutacak ve bu tür bilgileri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasalarca gerekli kılınması dışında kullanmayacak ve açıklamayacaktır.

  10.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edeceği tek başına veya başka bilgilerle birlikte kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyi tanımlayan her türlü veriyi (“Kişisel Veri” ), başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan olan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı” ) olmak üzere yalnızca ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplamayı ve işlemeyi ve bu Kişisel Verileri işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi haricinde başka herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10.3. Evital Kullanıcısı’nın işlem kayıtları ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kaydedilmektedir. Bu kayıtlara sadece resmi kurumların isteği ile kısıtlı bir erişim olacak ve kayıtlar ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ilgili resmi kuruluşlara ve servislere (e-Nabız, e-Reçete, e-Rapor vb.) iletilecektir. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

  10.4. EVİTAL, Evital Kullanıcısı’nı herhangi bir şekilde tazmin etmeyecektir.

  10.5. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin akdi ve uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar ya da ihtilaflar, münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nde ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir. EVİTAL ile Evital Kullanıcısı arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa Evital Kullanıcısı, yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu sözleşmedeki hiçbir hüküm Evital Kullanıcısı’nın yasal haklarını etkilemez.

  10.6. Bu Sözleşme, zaman zaman EVİTAL tarafından değiştirildiği şekliyle, Platform’la ilgili olarak Evital Kullanıcısı ve EVİTAL arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. EVİTAL, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hizmetleri ve fonksiyonları, hüküm ve koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak ücretli hale getirmek de dahil olmak üzere değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

  10.7. Üyelik hesabında kayıtlı bilgilerin sorumluluğu Evital Kullanıcısı’na aittir. Evital Kullanıcısı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri üçüncü kişilere hiçbir koşulda ifşa etmemelidir.

  10.8. Evital Kullanıcısı, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak zarar vermeyecek şekilde yürütecektir. Evital Kullanıcısı, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, vb. durumlara karşı gerekli koruyucu yazılımları ve ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Evital Kullanıcısı’nın teknik aksaklıklar veya diğer sebeplerle Platform’a erişim sağladığı aygıtına virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan Platform’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  10.9. Üyelik Sözleşmesi ile ilgili bildirimler, Evital Kullanıcısı’nın Platform’a bildirdiği e-posta adresine gönderim veya telefon numarasına arama yapmak, SMS ve push bildirimi göndermek suretiyle yapılacaktır. Bildirim yapılacak adres ve numaralarda meydana gelen değişiklikler diğer tarafa bildirilmediği sürece mevcut ve bilinen adreslere ve numaralara yapılacak bildirimler geçerli bir bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

  10.10. Evital Kullanıcısı, EVİTAL’in önceden yazılı izin olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü başkasına devredemez, aktaramaz veya alt lisansını veremez.

  10.11. Mücbir sebepler; Sözleşme’nin ifasını imkansız kılan yasal mevzuat değişiklikleri, doğal afet, salgın hastalık, savaş olayları da dahil olmak üzere EVİTAL tarafından öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, EVİTAL’in kendi ihmalinden kaynaklanmayan ve kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklanan olaylardır (“Mücbir Sebep” ). EVİTAL Mücbir Sebep dolayısı ile işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu tutulamayacaktır.

  İşbu 10 (on) maddeden ibaret Sözleşme, Evital Kullanıcısı tarafından her hükmü okunup, elektronik ortamda onaylanarak, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.