• Anasayfa
 • right arrow
 • Sağlık Profesyoneli Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ-Sağlık Profesyoneli

Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Evital” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu metin ile Evital internet sitesini ve mobil uygulamalarını (“Evital Dijital Mecraları” veya “Platform”) kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu hukuki sebepler, kişisel verilerinizin yasal olarak işlenebileceği durumları ifade etmektedir.

Aşağıda, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimize yer verdik:

Kişisel verilerinizi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Evital dijital mecralarından ve bu mecralarda bulunan fonksiyonlardan yararlanılması,
 • İletişim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık sektöründeki makalelere, podcast’lere ve bilgi içerikli videolara erişim sağlanması,
 • Profil oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Bilgi güncelleme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Soru, talep ve şikayetlerin alınması ile değerlendirilmesi ve bu kapsamda Evital’in süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

 • Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Sağlık profesyonellerinin Platform kullanımına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Platform üzerinden randevularının oluşturulması, randevuların yönetilmesi ve iptal edilmesi,
 • Evital dijital mecralarının kullanımı için tercih edilen plan dahilindeki Platform kullanım hizmetlerin aktifleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin takibi ile hizmet veren sağlık profesyonellerine ödemelerin yapılması, ödeme yöntemlerinin belirlenmesi ve ödeme planının oluşturulması ile faturalandırma süreçlerinin takip edilmesi.

 • Kişisel verilerinizi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 • Kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 • Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Ticari Elektronik İleti Gönderimi: Kimlik ve iletişim verileriniz, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda e-posta, telefon, posta veya SMS yoluyla ürün ve hizmetlerle ilgili sizlerle iletişime geçilmesi, reklam, tanıtım, etkinlik, kampanyalarımız ile fırsatlarımız hakkında tarafınıza bilgi verilebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
 • Kişiye Özel Pazarlama Faaliyetleri: Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verileriniz; ürün ve hizmetlerin kişiye özel sunulması, müşterinin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, müşteri profilleme, segmentasyon ve modellemeleri yapılarak pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşterinin ihtiyacı ve yatkınlığına göre aksiyonlar alınabilmesi ve kişiye özel tekliflerin hazırlanması amaçlarıyla işlenecektir.

 • 2. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Bu aydınlatma metninin, “1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığı altında yer verilen işleme amaçları kapsamında kimlik, iletişim, finans, eğitim, mesleki deneyim ve profesyonel yetkinliklere ilişkin bilgiler, hukuki işlem, ödeme yöntemi, IBAN, banka bilgisi, işlem güvenliği, öneri, talep ve şikayetleriniz ile risk yönetim bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.


  3. Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıyoruz?

  Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninin, “1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak, hizmet sağlayıcılar, hizmet aldığımız ödeme kuruluşları ve tedarikçilerile paylaşmaktayız. Kişisel verileriniz ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin maddelerine uygunluk sağlanmaktadır.


  4. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz?

  Kişisel verileriniz Evital dijital mecralarını kullanmanız kapsamında elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


  5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kanun’un 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı Şirketimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.

  Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için sistemlerimizde daha önceden kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden Şirketimizin evitalkvkk@eczacibasi.com.tr e-posta adresine taleplerinizi içeren bir e-posta iletebilirsiniz. Taleplerinizi ayrıca posta yoluyla, Şirketimizin Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent/ İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

  Yukarıdaki yöntemlere ek olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerden birini de tercih edebilirsiniz.