EVİTAL - DANIŞAN ODAKLI E-SAĞLIK PLATFORMU VE WEB / MOBİL UYGULAMALARI PLATFORMU KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. TARAFLAR VE KONU

Bu Evital - Danışan Odaklı e-Sağlık Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları Yazılımı Kullanım Hüküm ve Koşulları ("Kullanım Hüküm ve Koşulları" olarak anılacaktır); Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ("Evital" olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları, Evital - Danışan Odaklı e-Sağlık Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları Yazılımı‘na ( "Platform"veya "Yazılım" olarak anılacaktır) erişiminizi düzenler ve Platform’u uzaktan sağlık hizmeti almak, randevu oluşturmak ve/veya Yazılım’da yer alan içeriklerden faydalanmak üzere kullanan gerçek kişi/ler olan (“Evital Kullanıcısı” olarak anılacaktır) sizleri kapsar. Platform ve içeriklerini kullanımınız, bu Kullanım Hüküm ve Koşulları’na tabidir.

2. KABUL

2.1. Lütfen Platform’u kullanmaya başlamadan önce Kullanım Hüküm ve Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Şayet herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen Platform’a erişiminizi sonlandırınız. Platform’u indirmek veya kullanmakla, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz.

2.2. Evital’in, Platform üzerinden herhangi bir tıbbi tavsiye vermediğini ve vermeyeceğini, tıbbi tavsiye vermeyi amaçlamadığını, herhangi bir tanı, teşhis veya tedavi konusunda yönlendirme veya tavsiyelerde bulunmadığını lütfen unutmayınız.Platform, bir uzaktan sağlık bilgi sistemidir. Buna göre sağlık meslek mensupları, kendi tabi oldukları mevzuat çerçevesinde Platform üzerinden uzaktan sağlık hizmeti sunmaktadır.

2.3. 18 yaşından küçük veya kısıtlı kullanıcılar için uzaktan sağlık hizmeti sunumu, ancak yasal temsilcilerinin/veli/vasi onayı ile söz konusu olabilmektedir.

3. GENEL KOŞULLAR

3.1. Platform’a üye olmak isteyen kişiler, Platform’u kullanmaya başlamadan önce ilgili Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak kişisel ve diğer sair bilgilerini doğru olarak sunmalı ve üye olduktan sonra bu bilgileri güncel tutmalıdır.

3.2. Evital Kullanıcısı; başkası adına üye olamaz, başkasına ait herhangi bir veriyi önceden yazılı izin almaksızın Platform ile paylaşamaz, hukuka aykırı hiçbir veriyi hiçbir surette Platform ile paylaşamaz.

3.3.  Evital Kullanıcısı, Platform’a erişim sağlarken kullandığı şifresini bizzat kendisi kullanmalıdır, başka kişi ya da kuruluşlara veremez.

3.4.  Evital Kullanıcısı, Platform’da argo, hakaret içeren, ırkçı, ayrımcı, saldırgan, pornografik, tacizkar, şiddet içerikli, herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikli ve hukuka aykırı ifadeler kullanamaz.

3.5. Platform hiçbir şekilde ve koşulda kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz ve başkalarının Platform’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet davranışlarda bulunulamaz.

3.6. Evital Kullanıcısı tarafından beyan edilen, yazılan, yüklenen, kullanılan düşünce ve içerikler tamamen kendi kişisel görüşleridir ve yalnızca ilgili kişiyi bağlamaktadır. Bu nedenle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı EVİTAL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Evital Kullanıcısı, diğer kişilerin kendilerine açık olmayan verilerine ve bilgilerine izinsiz olarak ulaşamaz ve bunları kullanamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ilgili Evital Kullancısı’na aittir.

3.8. EVİTAL, karar tamamen kendisine ait olmak üzere Platform ile ilgili yazılım, yazılım güncellemeleri, hizmet sürümleri veya bakım hizmetleri için herhangi bir zamanda haber vermeden ve verilere herhangi bir erişim veya kullanım kaybı için olanlar sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere sorumluluğu bulunmadan reddetme, teklif etme, sunma, kesme, askıya alma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

3.9. Platform’u ziyaret ederken ve/veya Platform’a üye olurken gerçek dışı ve/veya hatalı bilgiler verilmesi, haksız yere Platform’u kötüleyecek beyanlarda bulunulması, Platform’un gerçek dışı beyanlarla ve/veya olmayan özelliklerle herhangi bir mecrada paylaşılması, Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.10. Platform’un hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanımı veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin verilmesi, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Kullanım Hüküm ve Koşulları’nı ihlal edecek bir şekilde hareket etmek ya da bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek veya onu teşvik etmek yasaktır.

3.11. Evital Kullanıcısı/kullanıcılar, Platform’u kullanırken; ilgili sözleşme hükümlerine, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata uygun davranmalıdır, aksi halde meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur.

3.12. Evital, gizlilik ve kişisel verilerin korunması kurallarına saygılıdır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.

3.13. Sağlık meslek mensupları ile Platform üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapılmasında veya iletişim kurulmasında Evital’in Platform alt yapı hizmetlerini sağlamak dışında herhangi bir dahiliyeti bulunmamaktadır. Sağlık meslek mensuplar ile kullanıcılar, hasta veya danışanların görüntülü veya sesli görüşmeleri ya da herhangi bir iletişiminin hukuka uygun olması görüşmenin taraflarının sorumluluğundadır.

3.14. Platform’da yer alan herhangi bir bilgi veya hizmet, herhangi bir üçüncü kişinin ürünlerinin ya da hizmetlerinin reçete edilmesi, tavsiye edilmesi, kullanımının teşvik edilmesi, sipariş verilmesi, satın alınması, ödemesinin yapılması ya da tedarik edilmesi yahut diğer bir şekilde desteklenmesi hususunda teşvik ya da tavsiye olarak yorumlanamaz.

3.15. Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde Evital Platform’a erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.

4. FİKRİ MÜLKİYET

4.1. Platform, münhasıran Evital mülkiyetindedir. Platform’da yer alan bilgiler, yazılar, resimler, logolar, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler, Platform’un tasarımı, işleyişi ve sunumu, Platform’da kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınaî ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi Evital’in ve/veya Evital’in izin veya lisans aldığı üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

4.2. Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması yasaktır.

4.3. Evital kullanıcısı/kullanıcılar, Platform’da bulunan fikirlerin ve bunların ifadelerinin Evital’in hem tescilli bilgisi hem de ticari sırları olduğunu kabul eder. Evital Kullanıcısı şunlara neden olmayacak veya izin vermeyecektir; (i) Platform’un değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, parçalarına ayrılması, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendisliği veya diğer şekillerde insan tarafından algılanabilir bir şekle dönüştürülmesi; (ii) Platform’un tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi, kopyalanması, görüntülenmesi, ödünç verilmesi, yayınlanması, devri (satma, değişim, hediye, yasa gereği veya başka şekillerde) veya başka şekilde yayılması (lisanslı kullanıcılar olan üçüncü taraflar hariç); ve (iii) Evital’in önceden yazılı izni olmadan Platform’un türev eserlerinin oluşturulması.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ

Platform’da üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine ("Üçüncü Taraf Web Siteleri" ) link verilebilir veya üçüncü taraflara ait olan veya bunlardan kaynaklanan diğer içerik veya öğeler yer alabilir ( "Üçüncü Taraf İçeriği" ). Evital link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten, Üçüncü Taraf Web Siteleri’nden ve Üçüncü Taraf İçeriği’nden sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Evital Kullanıcısı, bu site ve içeriklere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişir.

6. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Evital, Platform’da bulunan bilgilerin doğruluğu, geçerliliği ve uygunluğu ile ilgili olarak herhangi bir garanti ya da taahhüt vermez. Platform ve içeriği "olduğu gibi" sağlanmaktadır, teknik hatalar ya da başka aksaklıklar veya eksikler söz konusu olabilir.

6.2. Hiçbir durumda, Evital ya da ilgili yöneticileri, çalışanları ya da aracıları, yaralanma, kar kaybı, veri kaybı ya da gecikme, hizmet kesintisi, virüsler, dosyaların ya da elektronik iletişimlerin silinmesi, Platform içeriğindeki ihmaller ya da diğer hatalar da dahil olmak ve sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir özel, dolaylı, ceza gerektiren, tesadüfi, cezai ya da sonuçta ortaya çıkan hasarlar da dahil olmak üzere, herhangi bir garanti ihlali veya patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyetin yazılım, donanım veya kullanımları tarafından ihlali veya iddia edilen ihlali dahil Platform içeriğinin ya da bağlantı verilen sitelerde ya da bu siteler aracılığıyla sunulan hizmetlerin kullanılması ya da kullanılamamasından kaynaklanan ya da bu durumlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hasardan, ihmali olsun veya olmasın ve bu gibi hasarların ortaya çıkma olasılığı konusunda uyarılmış olsun veya olmasın, herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6.3. Evital Kullanıcısı Platform’un kullanılması konusunda tüm sorumluluğun ve tüm risklerin kendilerine ait olduğunu kabul eder.

6.4. Evital istediği zaman ve önceden haber vermeksizin, Platform’da bulunan bilgilere ve sağlanan hizmetlere ekleme yapma, bilgileri silme ya da bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanımı sonucu meydana gelebilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir talepten/zarardan EVİTAL sorumlu değildir.

7. SON HÜKÜMLER

7.1. Kullanım Hüküm ve Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatına göre yorumlanır ve uygulanır.

7.2. Kullanım Hüküm ve Koşulları ile ilgili uyuşmazlıklar için münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.3. Yetkili bir mahkeme bu Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verirse, Kullanım Hüküm ve Koşulları'nın diğer maddeleri yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

8. BİLGİ ve İLETİŞİM

İşbu Kullanım Koşulları’na ilişkin sorular veya yorumlar için, aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçilebilir.
Eczacıbaşı Evital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Eczacıbaşı Blok No: 5 Şişli / İstanbul
E-posta: evital@eczacibasi.com.tr